Vientiane Times Lao
ອົງການກອຍກາ ຊ່ວຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດຢູ່ຊຽງຂວາງ

ອົງການກອຍກາ ຊ່ວຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດຢູ່ຊຽງຂວາງ

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີການຮີບໂຮມເອົາວັດຖຸພັນ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກສົງຄາມເຊັ່ນ ໝາກແຕກ, ລູກລະເບີດ, ລູກປືນໃຫຍ່ ເຂົ້າມາສະສົມໄວ້ໃນຫໍພິພິດຕະພັນເພື່ອພັດທະນາເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ.

ການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ບູລະນະຜະລິດຕະພັນ ການທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ ເພື່ອແນໃສ່ເປັນການ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາທ່ຽວຊົມແຂວງຊຽງຂວາງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການກອຍກາ (KOICA) ປະຈຳລາວ

ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມາລາ ວິຊາການພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທັງເປັນຜູ້ ປະສານງານກັບໂຄງການກອຍກາ ປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບສື່ມວນຊົນ ເມື່ອບໍ່ດົນ ມານີ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ວ່າ ຈູດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອຄຸ້ມ ຄອງ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດຶອນ ມິຖູນາ ປີ 2019 ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນເດືອນມີຖຸນາ ຂອງປີນີ້, ເຊິ່ງປະກອບມີ ການປັບປຸງສວນວາງສະແດງສິ່ງເສດເຫຼືອສົ່ງຄາມໂດຍການຮີບ ໂຮມ ເອົາວັດຖຸພັນສິ່ງເສດເຫຼືອສົງຄາມເຂົ້າມາສະສົມໄວ້ເພີ່ມຕື່ມອີກ, ໄດ້ສ້າງປ້າຍຂໍ້ມູນ, ຈັດວາງ ສະແດງເສດລະເບີດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຢ້ຽມຊົມ.

ຂ່າວ: ເພັດໂພໄຊ

ພາບ: ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ